Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

19:49

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viasoulwax soulwax
19:48
8063 9e9e 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawwannie wwannie
02:17
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing via000monnnn066 000monnnn066
02:14

grapefruitmimosa:

i can’t believe i used to think people my age were adults

Reposted fromcolagatji colagatji viasoulwax soulwax
02:14
1997 b5b2 500
Reposted fromtwice twice viamyzone myzone

November 03 2017

23:41
5580 3614 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone
23:41
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong viasoulwax soulwax
23:05
8016 f31d
Reposted fromaletodelio aletodelio
22:59
When our actions create discord in another person, we, ourselves, in this lifetime or another, will feel that discord. Likewise, if our actions create harmony and empowerment in another, we also come to feel that harmony and empowerment.
— Gary Zukav
Reposted fromrachelbones rachelbones viasoulwax soulwax
22:58
4293 77e8
Reposted fromkarahippie karahippie viasoulwax soulwax
22:55
9447 1cc7 500
Reposted fromkaiee kaiee via000monnnn066 000monnnn066
22:55
22:55
22:55
4326 5b35
Reposted frombrumous brumous via000monnnn066 000monnnn066
22:55
22:54
1232 ffc6 500

butteryplanet:

papilio demoleus! my favourite butterfly, so tiny and cute, we became friends

our cinemagraphs on instagram: @kitchenghosts

Reposted fromcroiea croiea via000monnnn066 000monnnn066
22:54
6160 8d19 500
Reposted fromtost tost via000monnnn066 000monnnn066
22:53
5206 ce53 500
Reposted frommart6na mart6na vianajlepsza najlepsza
22:26
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viasoulwax soulwax
22:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl